அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2017-2018-ல் 91% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: ***** -465 >>>>>முதல் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்:
SCHOOL STAFFS

Friday, 30 September 2016

ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் கொண்ட நூலகம்வெய்யலூர் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியின் மாணவர்கள் பயன் பெரும் வகையில் அவர்களின் படிக்கும் ஆர்வத்தை அதிகப்படுத்தவும் பொது அறிவை வளர்த்துக்கொள்ளவும் ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட நூல்கள் பள்ளியின் நூலகத்தில் உள்ளது