அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2017-2018-ல் 91% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: ***** -465 >>>>>முதல் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்:
SCHOOL STAFFS

Saturday, 15 October 2016

டாக்டர்.APJ.அப்துல்கலாம் அவர்களின் பிறந்தநாள்: பேச்சுப்போட்டி, கட்டுரைப்போட்டி, ஓவியப்போட்டி
டாக்டர்.APJ.அப்துல்கலாம் அவர்களின் பிறந்தநாள் இளைஞர் எழுச்சி நாளாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இதனையொட்டி இன்று  பேச்சுப்போட்டி, கட்டுரைப்போட்டி, ஓவியப்போட்டி நடத்தப்பட்டது.

SCHOOL ACTIVITIES