அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2017-2018-ல் 91% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: ***** -465 >>>>>முதல் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்:
SCHOOL STAFFS

Wednesday, 19 October 2016

டாக்டர் A.P.J.அப்துல்கலாம் அவர்களின் பிறந்தநாள் பேச்சுபோட்டி, கட்டுரைபோட்டி, ஓவியப்போட்டி முடிவுகள்

டாக்டர் A.P.J.அப்துல்கலாம் அவர்களின் பிறந்தநாள் பேச்சுபோட்டி, கட்டுரைபோட்டி, ஓவியப்போட்டி 15.10.2016 அன்று  நடைபெற்றது. அதில் கலந்துகொண்டு வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் விவரம்

     பேச்சுப்போட்டி
உயர்நிலை (9-10)
இடைநிலை(6-8)
முதல் இடம்         : ச.மகாலெஷ்மி – X
இரண்டாம் இடம்: வீ.சிவரஞ்சனி - IX
மூன்றாம் இடம்   : வீ.கனிமொழி – X
மூன்றாம் இடம்   : வீ.ரம்யா - X
முதல் இடம்         : ச.ஹரிணி – VII E/M
இரண்டாம் இடம்: ர.அபிநயா - VII E/M
மூன்றாம் இடம்   : தி.கார்த்திகா - VII T/M

 கட்டுரைப்போட்டி
உயர்நிலை (9-10)
இடைநிலை(6-8)
முதல் இடம்      : வீ.ரம்யா - X
இரண்டாம் இடம்: வீ.வித்யா - X
மூன்றாம் இடம்   : ச.மகாலெஷ்மி – X
முதல் இடம்      : ச.ஹரிணி – VII E/M
இரண்டாம் இடம்: ர.அபிநயா - VII E/M
மூன்றாம் இடம்   : ர.ஹரிணி – VII E/M
                             ஓவியப்போட்டி
உயர்நிலை (9-10)
இடைநிலை(6-8)
முதல் இடம்         : இ.ஆகாஷ் – IX
இரண்டாம் இடம்: ஜெ.தனேஷ்குமார் – IX
மூன்றாம் இடம்   : இ.அன்புராஜ் – IX
முதல் இடம்         : வீ.வசந்தராஜா - VII E/M
இரண்டாம் இடம்: செ.கோகுல்ராஜ் - VI E/M
மூன்றாம் இடம்    : செ.தமிழரசன் - VI E/M

SCHOOL ACTIVITIES