அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2017-2018-ல் 91% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: ***** -465 >>>>>முதல் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்:
SCHOOL STAFFS

Monday, 17 October 2016

NABARD திட்டத்தின் கீழ் ருபாய் 1.61 கோடியில் 12 வகுப்பறைகள் கொண்ட கட்டிடம்

வெய்யலூர்,அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில்  NABARD திட்டத்தின் கீழ் 12 வகுப்பறைகள் கொண்ட கட்டிடம் ருபாய் 1.61 கோடியில் கட்டப்பட உள்ளது. துவக்க பணியாக பூமி பூஜை போடப்பட்டது. உடன்  பள்ளியின் PTA  தலைவர் A.ராமதாஸ் அவர்கள், தலைமையாசிரியர்(பொ)  மு.அம்பேத்கார் அவர்கள், அறிவியல் ஆசிரியர் V.T.மலர் மன்னன் அவர்கள். 

SCHOOL ACTIVITIES