அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2017-2018-ல் 91% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: ***** -465 >>>>>முதல் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்:
SCHOOL STAFFS

Sunday, 23 October 2016

பள்ளிக்கல்வித் துரையின் கீழ் பணிபுரியும் உடற்கல்வி ஆசிரியர் , உடற்கல்வி இயக்குனர் நிலை – I, உடற்கல்வி இயக்குனர் நிலை – II, ஆகியோருக்கு அவர்கள் பெற்றுள்ள உடற்கல்வி தொடர்பான உயர்கல்வித் தகுதிகளுக்கு ஊக்க ஊதிய உயர்வு வழங்குவதற்கான உரிய கல்விதகுதிகளை நிர்ணயம் செய்தல் –ஆணை


SCHOOL ACTIVITIES