அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2017-2018-ல் 91% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: ***** -465 >>>>>முதல் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்:
SCHOOL STAFFS

Monday, 17 October 2016

SAVE WATER SAVE LIFE” என்ற தலைப்பில் ஓவியப்போட்டியில் கலந்துகொண்டு வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் விவரம்

அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி வெய்யலூர்
மத்திய நீர்வள அமைச்சகத்தின் சார்பில் “SAVE WATER SAVE LIFEஎன்ற தலைப்பில்  ஓவியப்போட்டியில் கலந்துகொண்டு வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் விவரம்

                உயர்நிலை (9-10)

முதல் இடம்          :  தி.சுபாஷ் - X
இரண்டாம் இடம் :  இ.அன்புராஜ்  - IX
மூன்றாம் இடம்    :  ஆ.அஜய் – IX
                      இடைநிலை(6-8)
முதல் இடம்         :  வீ.வசந்தகுமார் VII E/M
இரண்டாம் இடம்:  இ.தீபா – VII E/M
மூன்றாம் இடம்   :  ர.ஆகாஷ் - VIII

SCHOOL ACTIVITIES