அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2017-2018-ல் 91% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: ***** -465 >>>>>முதல் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்:
SCHOOL STAFFS

Friday, 13 January 2017

சர்வேதேச மனித உரிமைகள் தினத்தை முன்னிட்டு 14.12.2016 அன்று நடந்த பேரணி

கணித ஆசிரியர் திரு s.சங்கரன் அவர்கள் முன்னிலையில் மனித 
உரிமைகள் குறித்த வாசகங்கள் அடங்கிய அட்டைகளுடன் மாணவர்கள்
 கணித ஆசிரியர் திரு. s.சங்கரன் அவர்களுடன் பயிற்சி ஆசிரியர் செந்தாமரைக்கண்ணன் அவர்கள்