அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2017-2018-ல் 91% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: ***** -465 >>>>>முதல் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்:
SCHOOL STAFFS

Wednesday, 30 August 2017

கடலூர் மாவட்டம், வெய்யலூர், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெற்ற சுதந்திர தின விழா

கடலூர் மாவட்டம், வெய்யலூர், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெற்ற சுதந்திர தின விழாவில் அன்று தலைமையாசிரியர் (பொ) மு.அம்பேத்கார். தேசியக் கொடி ஏற்றி, மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கியபோது...