அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2017-2018-ல் 91% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: ***** -465 >>>>>முதல் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்:
SCHOOL STAFFS

Friday, 17 November 2017

கீரப்பாளையம் ஒன்றியம், குறுவள மையம்: அறிவியல் கண்காட்சியில், வெய்யலூர், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,இரண்டாம் இடம்

கடலூர் மாவட்டம் கீரப்பாளையம் ஒன்றியம், ஒடாக்கநல்லூர் குறுவள மையத்தில்
17.11.2017 இன்று நடைபெற்ற 
அறிவியல் கண்காட்சியில், வெய்யலூர், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி 
#இரண்டாம்இடம்பெற்றது#
வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் பள்ளியின் பொறுப்பு தலைமையாசிரியர் 
மு.அம்பேத்கார் அவர்கள் மற்றும் பள்ளியின் மூத்த ஆசிரியர்
ச.சங்கரன் அவர்களிடமும்   வாழ்த்து பெற்றனர்.
மேலும் 
இதற்காக உழைத்த அறிவியல் ஆசிரியர்கள் ரமேஷ், கனிமொழி 
உள்ளிட்ட அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.